Exposities

In Museum Het Ursulinenconvent laten wij u op velerlei manieren kennis maken met de geschiedenis van de mens in zijn familieverband: vanaf de eerste mens tot het heden met speciale aandacht voor DNA, de in Eijsden geboren wetenschapper Eugène Dubois, Heraldiek, Karel de Grote, Iconografie en Genealogie.

De reizende mens

Kwam Adam naar Eva of Eva naar Adam? Hoe dan ook familiegeschiedenis is niet denkbaar zonder reizen. De eerste mens reisde om voedsel te verzamelen en later ook om te jagen en grondstoffen te vinden (vuursteen!). De mens ging reizen als nomade, als krijger en plunderaar, als avonturier, vluchteling en missionaris, en uiteindelijk ook als toerist. Al vroeg zorgde reizen voor genetische variatie en daardoor gunstige evolutie van de mens. De mens heeft de hele aarde verkend en bereisd en sinds de vorige eeuw is een volgende stap gezet met het reizen rond onze planeet en naar de maan. Gedreven door nieuwsgierigheid, maar straks wellicht ook uit noodzaak. Kortom, reizen vormt een essentieel onderdeel van onze familiegeschiedenis!

Vanuit het continent Afrika is deze familie de gehele wereld gaan bevolken. Talen, culturen, en familiegebruiken ontwikkelden zich en gingen soms verloren. In het museum leren we hoe we via DNA de onderlinge verwantschap van alle mensen kunnen onderzoeken. We zie hoe de stamboom van deze mens steeds verder gegroeid is en we bekijken de kleinste takjes; de talloze families in de wereld, alle met een eigen identiteit. Die identiteit uit zich o.a. in de rijkdom van ‘de cultuur van leven’, in wetgeving en persoonsregistratie, in heraldiek, familiesymbolen en religiositeit.

Karel de Grote

Hoe de mens onderling verbonden is, komt tot uiting in het Karel de Grote paviljoen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe Karel ‘de vader van heel Europa’ is geworden: hoe niet alleen de Europese vorstenhuizen, maar alle Europeanen Karel als een voorvader kunnen claimen. In het paviljoen treft u bovendien een fraaie opstelling van santons, het dagelijks leven in de dagen van weleer uitbeeldend.

Kloostergebouw

Het museum is gevestigd in een voormalig klooster en pensionaat van de Ursulinen en de vele originele negentiende-eeuwse architectonische kenmerken vormen een prachtig decor voor de museumexposities. Het klooster was eens een geroemd internationaal onderwijsinstituut. Voor de geschiedenis van de Ursulinen en dit specifieke klooster is een speciale zaal ingericht.

Scroll to Top