“Neemt u mee op de spannende reis die de familie ‘mens’ de laatste miljoenen jaren heeft afgelegd.”

BEZOEK

Hoe essentieel het kennen van je wortels voor het geestelijk welzijn voor de mens kan zijn, wordt pas echt duidelijk in die gevallen dat de oorsprong niet of nauwelijks bekend is. Mensen kunnen dan hun hele leven blijven zoeken naar antwoorden op de vragen van oorsprong. Tegenwoordig biedt genetisch onderzoek soms de mogelijkheid om antwoorden te vinden; tegelijkertijd worden door dat onderzoek vaak weer nieuwe vragen opgeworpen.

Hoe dan ook, veel mensen ontlenen een wezenlijk deel van hun identiteit aan hun werkelijke, veronderstelde of ingebeelde afstamming.

Museum Het Ursulinenconvent – Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis – neemt u mee op de spannende reis die de familie ‘mens’ de laatste miljoenen jaren heeft afgelegd.

Scroll to Top